Alpin

Vertikalno dizalo za vanjsku upotrebu koje se podiže na visinu do 4 metra.

Elevax

Vertikalno dizalo za vanjsku upotrebu koje se podiže na visinu do 4 metra.

Liftboy 1&2

Liftboy je vertikalna platforma koja se podiže na visinu do 830 mm.

Liftboy 5

Liftboy 5 je jedinstvena vertikalna platforma s visinom podizanja do 1300 mm koju pokreću dva elektro motora.

S11

Vertikalno dizalo za vanjsku upotrebu koje se podiže na visinu do 4 metra.