Symphony – A13132

3 Zgloba / 4 Dijela
2 ručice
Sa čvrstim čeličnim šipkama 5mm
Standardni okvir za glavu i stopala
Bartels Conjar