Horus – A5134V

3 zgloba / 4 dijela
Rukovanje uz pomoć elektromotora i tipki
Podnica sa profiliranim čeličnim šipkama, na osnovni okvir zavareni okvir za glavu i stopala od visokosjajne čelične cijevi
Podesiv po visini
Bartels Conjar