Horus – A5132S

2 ručice
Rasklopiv
Podnica sa zavarenim čvrstim rešetkama okvir za glavu i stopala od visokosjajne čelične cijevi
Bartels Conjar