Horus – A5132

2 ručice
Podnica sa zavarenim čvrstim rešetkama okvir za glavu i stopala od visokosjajne čelične cijevi
Bartels Conjar