Horus – A5112S
1 ručica
Rasklopiv
Podnica sa zavarenim čvrstim rešetkama
okvir za glavu i stopala od visokosjajne čelične cijevi
Bartels Conjar