Horus - A5112

1 ručica
Podnica od čeličnih cijevi sa zavarenim čvrstim rešetkama
okvir za glavu i stopala od visokosjajne čelične cijevi
Bartels Conjar