Horus – A5034

3 zgloba / 4 dijela
Rukovanje uz pomoć elektromotora i tipke
Podnica sa profiliranim čeličnim šipkama na osnovni okvir zavareni su okvir za glavu i stopala od visokosjajne čelične cijevi
Bartels Conjar