Horus – A5032

2ručice
Podnica sa profiliranim čeličnim šipkama, na osnovni okvir zavareni su okvir za glavu i stopala od visokosjajne čelične cijevi
Bartels Conjar