HORUS - A5012

1 ručica
Podnica sa profiliranim čeličnim šipkama, na osnovni okvir zavareni su okvir za glavu i stopala od visokosjajne čelične cijevi
Bartels Conjar